مطالب مفید درباره سلامتی و زیباییواحد تولیدی مزرعه روغن فعالیت خود را از فروردین ماه ١٣٩۶ با مدیریت جناب بردبار و چهار پرسنل دیگر آغاز نمود، امّا امروز به لطف خدا و مهر شما در این واحد تولیدی بالغ بر ٢۵نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال فعالیت هستند.
کلیه محصولات در مزرعه روغن بر پایه طب سنتی و تحت نظارت کارشناسان مربوطه با استفاده از مدرن ترین دستگاههای پرس سرد تولید می شود.

سلام!
...
ما در هیچ کجا شعبه دیگری نداریم...

درباره ما بیشتر بدانید.

واحد تولیدی مزرعه روغن فعالیت خود را از فروردین ماه ١٣٩۶ با مدیریت جناب بردبار و چهار پرسنل دیگر آغاز نمود، امّا امروز به لطف خدا و مهر شما در این واحد تولیدی بالغ بر ٢۵نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال فعالیت هستند.
کلیه محصولات در مزرعه روغن بر پایه طب سنتی و تحت نظارت کارشناسان مربوطه با استفاده از مدرن ترین دستگاههای پرس سرد تولید می شود.

سلام!
...
ما در هیچ کجا شعبه دیگری نداریم...

درباره ما بیشتر بدانید.

محصولات فروشگاه اینترنتی مزرعه روغن


نمایش تمام محصولات