۱۶ بهمن ۱۴۰۰

ترک های پوستی یا استریا

ترک پوستی چیست؟ استریا یا ترک های پوستی ضایعاتی هستند که به دلیل نازک شدن لایه درم و اپیدرم پوست به شکل بریدگی، اغلب در نواحی […]