۲۴ آذر ۱۴۰۰

روغن جامد و مضرات آن

ـ بر اساس نتایج آخرین یافته های علمی در جهان، مصرف روغن های جامد و نیمه جامد به علت دارا بودن اسید چرب ترانس بالا، خطر […]