۱۶ مهر ۱۳۹۷

چرا روغن هسته انگور بخوریم ؟

١- آنتی اکسیدان قوی آن، مانع از آسیب رادیکال های آزاد می شود. ٢- میزان کلسترول مفید را افزایش و کلسترول مضر را کاهش می دهد. […]
۱۶ مهر ۱۳۹۷

چرا روغن هسته انگور بخوریم ؟

١- آنتی اکسیدان قوی آن، مانع از آسیب رادیکال های آزاد می شود. ٢- میزان کلسترول مفید را افزایش و کلسترول مضر را کاهش می دهد. […]