۹ اسفند ۱۴۰۰

ارتباط مزاج و پوست

.برای اینکه پوست و موی شاداب تری داشته باشیم باید به مزاج بدن خود توجه نماییم.  بروز انواع جوش های پوستی، چروک های زودرس، ریزش مو […]
۲۰ دی ۱۴۰۰

مزاج چیست ؟

مزاج چیست ؟ به گزارش مزرعه روغن ،چهار عنصر اصلی هستند که مدار وجود کائنات و عالم ماده و جهان جسمانی را تشکیل می دهند  که […]
۱۶ مرداد ۱۴۰۰

مزاج شناسی خوراکی ها

مزاج شناسی خوراکی ها به خاطر این از اهمیت زیادی برخوردار است که فرد در فصل های نامناسب خوراکی هایی که صرفاً فقط خوشمزه و ویتامین […]
۱۰ تیر ۱۴۰۰

مزاج صفرا را بهتر بشناسیم

به افرادی صفراوی مزاج گفته می شود که خلط صفرا در بدن آنها غالب تر از بقیه اخلاط باشد. کلیات طبع : گرم و خشک عنصر : آتش فصل : تابستان زمان شبانه […]
۶ تیر ۱۴۰۰

مزاج بلغم را بهتر بشناسیم

بلغم چیست و مشخصات بلغمی ها چیست؟ میزان بلغم در انسان سالم یک درصد است و چون سبک‌تر از سودا و دم است معمولاً حجام در […]
۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مزاج سودا را بهتر بشناسیم

به افرادی سوداوی مزاج گفته می شود که خلط سودا در بدن آنها غالب تر از بقیه اخلاط باشد.   کلیات مزاج سودا طبع : سرد و خشک عنصر : خاک فصل […]
۳ خرداد ۱۴۰۰

مزاج دم را بهتر بشناسیم

به افرادی دموی مزاج گفته می شود که خلط دم در بدن آنها غالب تر از بقیه اخلاط باشد.   کلیات طبع : گرم و مرطوب عنصر : هوا فصل : بهار زمان […]