مقایسه خواص روغن ماکادمیا و آرگان

روغن ماکادمیا اصلروغن آرگان
خواصروغن ماکادمیاروغن آرگان
آبرسانی ساقه موبلیخیر
رفع خشکی موبلیخیر
رفع وز موبلیبلی
جلوگیری از مو خورهبلیبلی
ترمیم موهای آسیب دیدهبلیبلی
نرم کننده ساقه موبلیبلی
کمک به رشد قد موبلیتاحدی
شفاف کننده ساقه موبلیبلی
حجم دهنه مو، ابرو، مژهبلیخیر
جوانسازی پوستبلیبلی
درمان آفتاب سوختگیبلیخیر
کاهش خشکی لببلیخیر
درخشان کننده پوستخیربلی
کاهش تری گلیسیریدبلیخیر
رطوبت رسان پوستخیرتاحدی
افزایش انرژی بدنبلیخیر

تو استفاده کردی

تصاویری از تهیه یا مصرف کردن این محصول توسط مخاطبین عزیز مزرعه روغن