۱۰ مرداد ۱۴۰۰

آفتاب سوختگی و درمان

آفتاب سوختگی اصطلاحی برای پوست های قرمز ، گاه متورم و دردناک است که در اثر قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش  (UV)  از خورشید ایجاد […]