۲۸ شهریور ۱۴۰۰

روغن خشخاش و تسکین درد

روغــــن خشخاش مسکن گیاهی روغن خشخاش یکی از قوی‌ترین مسکن‌های گیاهی است و در طب سنتی از روغن دانه‌های این گیاه برای تسکین دردهای مفصلی و […]