۳ آبان ۱۴۰۰

مقدار مجاز استفاده از روغن

چه اندازه روغن بخوریم ؟   روغن ها و یا به اصطلاح چربی ها بخش مهمی از رژیم روزانه افراد هستند و نمی توان آنها را […]
۱۸ مهر ۱۴۰۰

مقایسه روغن گیاهی و حیوانی

روغن چیست؟   روغن یک نوع ماده است که در آن آب مخلوط نمی شود و طی فرایندهای متابولیکی توسط گیاهان، حیوانات و سایر موجودات زنده […]