۱۶ مرداد ۱۴۰۰

مزاج شناسی خوراکی ها

مزاج شناسی خوراکی ها به خاطر این از اهمیت زیادی برخوردار است که فرد در فصل های نامناسب خوراکی هایی که صرفاً فقط خوشمزه و ویتامین […]
۳ خرداد ۱۴۰۰

مزاج دم را بهتر بشناسیم

به افرادی دموی مزاج گفته می شود که خلط دم در بدن آنها غالب تر از بقیه اخلاط باشد.   کلیات طبع : گرم و مرطوب عنصر : هوا فصل : بهار زمان […]