۲۷ اسفند ۱۳۹۹

تیرگی های بدن را درمان کنیم

تیرگی های بدن از جمله تیرگی زیربغل، زانو، آرنج و کشاله‌ی ران گاهی خجالت آور است. این تیرگی‌ها اعتماد به نفس را تحت‌ا‌لشعاع قرار می‌دهد و […]