۶ تیر ۱۴۰۰

مزاج بلغم را بهتر بشناسیم

بلغم چیست و مشخصات بلغمی ها چیست؟ میزان بلغم در انسان سالم یک درصد است و چون سبک‌تر از سودا و دم است معمولاً حجام در […]